Stratumsedijk 20 5611 ND Eindhoven

Online software voor de zorg- en welzijnsbranche

VOFFICE ALGEMEEN

Alles in één werkomgeving

Gebruikersvriendelijk en uiterst veilig

Overal en altijd toegankelijk

Voffice Algemeen

Voffice is een all-in-one softwarepakket met modules die alle werkprocessen van zorg- en welzijnsinstellingen ondersteunen. De modules werken volledig geïntegreerd. Data en wijzigingen hoeven maar eenmaal te worden geregistreerd. Iedereen werkt in hetzelfde pakket. Gegevens zijn eenduidig en actueel, en er is altijd maximaal inzicht in de bedrijfsvoering. Dit faciliteert de sturing van de organisatie. Het maakt verantwoording aan instanties zeer overzichtelijk en eenvoudig. Het zorgt tegelijkertijd voor een vlotte workflow en minimale administratieve belasting. Medewerkers kunnen zich daardoor maximaal op hun kernactiviteiten richten. Met de dagelijkse focus op prestaties en verantwoording van toegekende middelen, is dit van essentieel belang.

Uitwisselen en communiceren met derden

Voffice is als webapplicatie overal online beschikbaar. U kunt eenvoudig en veilig gegevens uitwisselen en communiceren met derden. Zo kunnen cliënten in staat worden gesteld hun dossier in te zien en er informatie aan toe te voegen. Hulpverleners kunnen ook chatten met cliënten. Dit werkt niet alleen drempelverlagend en efficiënt. Het sluit ook aan bij wat van zorg- en welzijnsinstellingen wordt gevraagd: het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten. Vanuit een gezamenlijke cliëntendatabase kan Voffice ook meerdere werkprocessen van verschillende organisaties centraal ondersteunen. Dit draagt bij aan samenhang in de keten en daar sturen overheden en financiers steeds meer op aan.

Veiligheid

Bij Voffice is de veiligheid van gegevensuitwisseling en communicatie gewaarborgd. Alle software, databases en communicatiegegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van Vict. In praktische zin wordt gewerkt met verantwoordingscodes. Personen kunnen alleen de gegevens zien en bewerken van de codes waar ze aan zijn gekoppeld. Een hulpverlener kan dus niet in dossiers van cliënten kijken met wie hij geen bemoeienis heeft. Cliënten kunnen ook niet in dossiers van anderen kijken.

Zelf samenstellen en inrichten

Voffice bestaat uit geïntegreerde modules. U kunt de applicatie naar eigen wens en behoefte samenstellen en uitbreiden. De open structuur zorgt voor maximale flexibiliteit. U kunt het systeem geheel zelf inrichten en de inrichting vernieuwen op basis van de afspraken die u maakt met subsidieverstrekkers. U hoeft zich niet aan te passen aan het systeem, Voffice past zich aan aan uw manier van werken.

Geen eigen investeringen

Voffice is beschikbaar op contractbasis. U hoeft niet zelf te investeren in licenties, software-updates, een IT-infrastructuur met backupvoorzieningen en het aanstellen en permanent scholen van automatiseringsmedewerkers. Het is IT waar u geen omkijken naar heeft, IT zoals IT moet zijn: optimaal ondersteunend, kwalitatief uitstekend en kostentechnisch voordelig.

Contact