H2

Personen Zoeken


Alle persoonsgegevens eenvoudig en snel binnen uw handbereik.

In deze module vindt u informatie over personen: cliënten, medewerkers en informele zorgverleners (vrijwilligers, mantelzorgers, etc.). Iedere persoon is gekoppeld aan één of meer verantwoordingscodes en links met gegevens. Deze gegevens vormen het dossier van deze persoon. In Voffice heeft iedereen dus een eigen dossier.

Binnen de eigen verantwoordingscode(s) kunnen:

  • leidinggevenden gegevens vinden over medewerkers en hun werkzaamheden
  • hulpverleners gegevens vinden over collega’s, cliënten en informele zorgverleners
  • ondersteunend medewerkers gegevens vinden over collega’s
  • cliënten toegang krijgen tot hun dossier. Voor cliënten is deze module in wezen het cliëntendossier

Hulpverleningsgeschiedenis


Hulpverleners kunnen hier bijvoorbeeld de hulpverleningsgeschiedenis van een (nieuwe) cliënt vinden. Via de verantwoordingscode(s) zien ze welke hulp de cliënt krijgt, wanneer het hulptraject is ingezet en wie de betrokken hulpverleners zijn. Bij netwerk is te zien welke informele zorgverleners bij de cliënt zijn betrokken. Ook wordt zichtbaar of gezinsleden hulp krijgen en zo ja, van wie. Zo kan men doelgericht collega’s raadplegen en zich een beeld vormen van een cliënt en zijn gezinssituatie. Al deze informatie is voorhanden zonder dat hulpverleners toegang hebben tot het inhoudelijke clientendossier. Pas als ze gekoppeld worden aan de verantwoordingscode(s) van een cliënt, hebben ze hier toegang toe. Gaat het bij een nieuwe cliënt om een aanvullende hulpvraag, dan kan de hulpverlener eenvoudigweg een verantwoordingscode toevoegen.

Status en caseload


De status van onderscheiden hulpverleningstrajecten is ook aan een verantwoordingscode te koppelen. Bijvoorbeeld ‘AMW traject’ voor een lopend traject maatschappelijk werk of ‘wachtlijst begeleid wonen’ of ‘wachtlijst na intake’. Hulpverleners kunnen dan de status per persoon zien, terwijl leidinggevenden overzichten krijgen waar ze op kunnen sturen. Ze zien hoeveel mensen in welk stadium op de wachtlijst staan, hoeveel hulptrajecten gaande zijn en hoe lang die lopen. Via de koppeling met medewerkers zien ze tegelijkertijd de caseload per medewerker. Hulpverleners die binnen dezelfde verantwoordingscodes werken, kunnen ook elkaars caseload zien. Zo zijn, waar nodig, snel zaken van elkaar over te nemen. Via het invoeren van datums blijft altijd inzichtelijk wanneer dossiers zijn overgedragen.


Referenties

Referenties van Vict Informatici

LEVGroep Logo
Nieuws

Volg het nieuws over Vict Informatici

Social Media

Vict Informatici is te volgen op Social Media

Contact

Vul hieronder uw gegevens in om contact met ons op te nemen.

Contactgegevens

Vict Informatici
Postbus 555
5600 AN Eindhoven
Stratumsedijk 20
5611 ND Eindhoven
Vict Informatici
T: 040 - 23 23 300
F: 040 - 23 23 301
E: info@vict.nl

Blijf op de hoogte!